PODZEMI.EU

 
V mauzoleu z tvrdé žuly skal leží tichý, leží nepohnutý.
Nad světem však plane, hrdě vzdutý, prapor, jejž on k boji pozvedal.
Někdy vzlétá jak pták nad domovy, jindy zase cípkem prosté látky,
z níž se šijí pionýrské šátky, objímá nás -vnuky Iljičovy :-)

20