PODZEMI.EU

 
Signální plot vojenského objektu

17