foto:   6450

chodba D, nalevo vchod do chodby C

 

 

 

 

směr  = NW

 

 

 

MAPA  LOB

 

 

 

PODZEMI.EU

(odchod z aplikace)

JDI

 

 

otoč
se