PODZEMI.EU

 
Strážce Simplonského průsmyku - na památku obětí II.sv. války...

57